Shopping Cart

0 items
Home AFV1/72 Soviet Heavy Tank KV-3

1/72 Soviet Heavy Tank KV-3

Price:€51.50
  • Code:
    V72070
Quantity:+-
Add to wishlist
1/72 Soviet Heavy Tank KV-4, Ermolaev’s proposal
1/72 Soviet Heavy Tank KV-4, Ermolaev’s proposal1/72 Soviet Heavy Tank KV-4, Ermolaev’s proposal1/72 Soviet Heavy Tank KV-4, Ermolaev’s proposal1/72 Soviet Heavy Tank KV-4, Ermolaev’s proposal1/72 Soviet Heavy Tank KV-4, Ermolaev’s proposal1/72 Soviet Heavy Tank KV-3